Opgeven vrijdagavondgroep 2023-2024


Ja, ik word lid van de vrijdagavondgroep.

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Mobiel moeder:
Mobiel vader:
Geboortedatum:
Groep:
Opmerking:
 


De bijdrage voor de vrijdagavondgroep
bedraagt dit jaar € 35,00.

Betaling per bank:
NL37 RABO 0125 8904 51
tnv Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart.

Vermeld bij de overschrijving: contributie vag en de naam van de deelnemer.