Basisschoolactiviteiten 2023 - 2024.


Het Jeugdcentrum organiseert eenmaal per maand op zaterdagmiddag een activiteit voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Deze activiteiten vinden afwisselend in het Jeugdcentrum plaats of op een andere locatie. Voor de meeste activiteiten is het nodig dat je je via de site opgeeft, zodat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Hieronder een overzicht voor dit seizoen.

Datum:

Activiteit:

23 september 2023
Hutten bouwen Roestelberg
21 oktober 2023
Apenkooien
11 november 2023
Zwemmen in Caribabad
06 januari 2024
Spelletjes met oliebollen
09 februari 2024
Carnaval
09 maart 2024
Schaatsen
06 april 2024
Vossenjacht
27 april 2024
Koningsdag
18 mei 2024
Speurtocht
08 juni 2024
Spelspektakel


Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30 uur, tenzij anders is aangegeven.

De activiteiten kosten € 3,00 m.u.v. het zwemmen en het schaatsen.