Basisschoolactiviteiten 2022 - 2023.


Het Jeugdcentrum organiseert eenmaal per maand op zaterdagmiddag een activiteit voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. Deze activiteiten vinden afwisselend in het Jeugdcentrum plaats of op een andere locatie. Voor de meeste activiteiten is het nodig dat je je via de site opgeeft, zodat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Hieronder een overzicht voor dit seizoen.

Datum:

Activiteit:

24 september 2022
Hutten bouwen Roestelberg
15 oktober 2022
Apenkooien
12 november 2022
Zwemmen in Caribabad
07 januari 2023
Muziekworkshop
17 februari 2023
Carnaval
04 maart 2023
Schaatsen
15 april 2023
Bosspelen
27 april 2023
Koningsdag
13 mei 2023
Vossenjacht
10 juni 2023
Spelspektakel


Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur en duren tot 15.30 uur, tenzij anders is aangegeven.
De activiteiten kosten € 2,00 m.u.v. het zwemmen en het schaatsen.